Overvejer du at starte et selskab?

selskab

Hvis du står midt i overvejelserne om at starte for dig selv og tænker, at et iværksætterselskab kunne være noget for dig, så læs denne artikel. Den kommer igennem nogle væsentlige aspekter ved iværksætterselskabet.

IVS i forhold til ApS

Et iværksætterselskab forkortes ofte IVS og er en selskabsform, der i det store og hele svarer til et anpartsselskab eller ApS, som det forkortes. Det vil sige, at et IVS skal behandles præcist ligesom et ApS. Grunden til, at man har skabt iværksætterselskabet som en særskilt selskabsform er, at man dermed kan signalere en forskel rent kapitalmæssigt. Der er nemlig forskellige kapitalkrav til stiftelsen af et ApS og et IVS. Det kommer der mere om senere.

Forskellene mellem IVS og ApS

At et IVS svarer til et ApS betyder videre, at der ikke er begrænsninger rent selskabsretligt for, hvad et IVS kan give sig i kast med. Overvejende kan man sige, at et IVS behandles både juridisk og skattemæssigt som et ApS og, at det handler som et ApS udover ved nogle enkelte særregler som gennemgås her:

Selskabskapital på mindst 1 kr.

Et IVS kan startes for kun 1 kr. modsat et ApS, som kræver at man har 50.000 kr. Starter man et IVS for 1 kr. så har selskabet også kun en selskabskapital på 1 kr. 1 kr. er mindstebeløbet og må altså gerne være større – for eksempel 10.000 kr. eller 30.000 kr. Hvor meget du har behov for at skyde ind i selskabet kommer an på din forretningsplan og det budget, du har lagt for opstarten af din virksomhed. Vær opmærksom på, at du ikke kommer i en kapitaltabssituation med det samme for eksempel ved at lade selskabet betale for, at en rådgiver hjælper dig med stiftelsen af selskabet. Så er 1 kr. ikke nok.

Der kan kun benyttes kontanter til selskabskapitalen

Ved stiftelse af et IVS kan man kun anvende kontanter. Var det et ApS, man ville oprette, så kunne man omdanne sin enkeltmandsvirksomhed til et ApS og skyde de aktiver, der var i enkeltmandsvirksomheden ind i anpartsselskabet. Det vil sige, at man kunne få værdisat værktøjet, maskinerne, bilen og så videre, som tilhørte enkeltmandsvirksomheden og det beløb kunne så udgøre en del af indskuddet. Det går ikke ved et IVS. Her er det udelukkende kontanter, der kan bruges.

Betegnelsen iværksætterselskab eller forkortelsen IVS skal fremgå i navnet

For et IVS gælder, at man skal bruge betegnelsen IVS eller det fulde navn iværksætterselskab i virksomhedens navn. Det signalerer til kunder, leverandører mm., at man er en forholdsvis nystartet virksomhed, som de måske lige skal tjekke op på i forhold til kreditværdighed og så videre. Faktisk kan man risikere at komme til at hæfte for de forpligtelser selskabet har personligt, hvis man ikke bruger betegnelsen IVS eller iværksætterselskab i sit navn for eksempel på hjemmesiden.

Et IVS skal spare 25% op årligt af overskuddet

For at opbygge et kapitalgrundlag i iværksætterselskabet skal 25% af overskuddet opspares indtil denne opsparing sammenlagt med kapitalindskuddet udgør 50.000 kr. Det vil sige, at man er tvunget til at spare op af det overskud, der er tilbage efter løn, udgifter og selskabsskat. De 25% er et mindstebeløb. Det vil sige, at man er velkommen til at spare mere op og derved hurtigere få mulighed for at nå de 50.000 kr. og en omlæggelse til ApS, hvis det er målet.
Det er heller ikke muligt at udlodde udbytte fra iværksætterselskabet før de 50.000 kr. er sparet op. Når de er nået, kan der udloddes udbytte som ved et hvert andet kapitalselskab. Det er ikke nødvendigt at omdanne et IVS til et ApS, før der kan udloddes udbytte.